Terms and Conditions

Last updated: 2023-11-10

Introduction

Welcome to evadeaza.ro (“Website” or “Service”). These Terms and Conditions govern your use of our website located at www.evadeaza.ro and any related services provided by Evadeaza.

By accessing our website, you agree to these Terms and Conditions in full. If you disagree with these Terms and Conditions or any part of these Terms and Conditions, you must not use our website.

Intellectual Property

All content published and made available on our Site is the property of the Site’s creators. This includes, but is not limited to images, text, logos, documents, downloadable files and anything that contributes to the composition of our Site.

Acceptable Use

As a user of our Site, you agree to use our Site legally, not to use our Site for illegal purposes, and not to:

  • Harass or mistreat other users of our Site;
  • Violate the rights of other users of our Site;
  • Violate the intellectual property rights of the Site owners or any third party to the Site;
  • Hack into the account of another user of the Site;
  • Act in any way that could be considered fraudulent; or
  • Post any material that may be deemed inappropriate or offensive.

User Accounts

When you create an account on our Site, you agree to the following:

  • You are solely responsible for your account and the security and privacy of your account, including passwords or sensitive information attached to that account; and
  • All personal information you provide to us through your account is up to date, accurate, and truthful and that you will update your personal information if it changes.

Limitation of Liability

Evadeaza and our directors, officers, agents, employees, subsidiaries, and affiliates will not be liable for any actions, claims, losses, damages, liabilities and expenses including legal fees from your use of the Site.

Indemnity

Except where prohibited by law, by using this Site you indemnify and hold harmless Evadeaza and our directors, officers, agents, employees, subsidiaries, and affiliates from any actions, claims, losses, damages, liabilities and expenses including legal fees arising out of your use of our Site or your violation of these Terms and Conditions.

Applicable Law

These Terms and Conditions are governed by the laws of the Country/State where Evadeaza is located.

Changes

These Terms and Conditions may be amended from time to time in order to maintain compliance with the law and to reflect any changes to the way we operate our Site and the way we expect users to behave on our Site. We will notify users by email of changes to these Terms and Conditions or post a notice on our Site.

Contact Details

Please contact us if you have any questions or concerns. Our contact details are as follows:

webmaster@evadeaza.ro

You can also contact us through the feedback form available on our Site.In Romanian


1. Definiţii
Prin termenul „Utilizator” întelegem toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează, utilizează sau/şi vizitează acest website, indiferent de motivul vizitării/ utilizării.
Termenul „Acord” este folosit pentru a desemna aceşti Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului.

2. Accept
Utilizând şi/sau vizitând acest website (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest site) acceptaţi expres şi neechivoc acest Acord. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare, nu folosiţi site-ul Evadează.ro şi serviciile oferite prin intermediul acestuia.

Prin acceptarea prezentelor condiţii susţineţi şi garantaţi că aveţi peste 18 ani. Dacă sunteţi sub vârsta de 18 ani, vă rugăm să nu folosiţi acest site. Evadează nu poate garanta că fiecare utilizator se încadrează în limita de vârstă şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea site-ului de către persoane minore care au încălcat prevederile acestui Acord.

Evadează poate modifica aceste condiţii în orice moment. Orice schimbări survenite vor fi introduse direct pe site sau vor fi anunţate prin e-mail, în funcţie de decizia noastră. Vă solicităm să vizitaţi această pagină periodic pentru a citi Acordul deoarece acest document vă obligă legal la fiecare utilizare a acestui site. Folosirea în continuare a site-ului Evadează.ro reprezintă acceptarea implicită a modificărilor aduse prezentului Acord.

3. Accesul pe website
Pentru a accesa anumite elemente ale acestui site, este necesar să vă creaţi un cont. Pentru crearea contului, vă obligaţi să furnizaţi date adevărate, exacte, actuale şi complete despre dumneavoastră aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului, şi să menţineţi şi actualizaţi datele de înregistrare atunci când datele introduse anterior în formularul de înregistrare al site-ului nu mai corespund. În cazul în care informaţiile furnizate de dumneavoastră în formularul de inregistrare se dovedesc false, inexacte sau incomplete, Evadează are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de utilizare a site-ului. Echipa Evadează nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici un prejudiciu derivând din desfiinţarea contului dumneavoastră şi/sau din refuzul accesului dumneavoastră pe site, în cazul încălcării obligaţiei de a mentine actuale datele de înregistrare pe site.

Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil pentru securitatea contului şi parolei, precum şi pentru orice activităţi desfăşurate pe site prin intermediul contului dumneavoastră. Trebuie să anuntaţi imediat administratorul site-ului în cazul în care securitatea contului dumneavoastră este compromisă sau contul este utilizat neautorizat de către altcineva. Chiar dacă Evadează nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a contului, dumneavoastră aţi putea fi răspunzător de daunele cauzate site-ului sau altora prin utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră.

4. Conţinutul site-ului
Acest site poate conţine patru tipuri de conţinut: materiale postate de către Utilizatori (impresii de călătorie, descrieri, sfaturi, locuri de cazare, poze, fişiere video, evaluări, comentarii şi alte informaţii), servicii legate de călătorii oferite de către o parte terţă (de exemplu planificare de rută), reclame şi materiale realizate de către Echipa Evadează. Ca regulă generală, fiecare parte este singura responsabilă pentru conţinutul materialelor introduse pe site.

În legătură cu materialele postate, sunteţi singurul răspunzător de materialele pe care le postaţi şi de consecinţa postării sau publicării lor. Atunci când postaţi materiale, afirmaţi, susţineţi şi garantaţi că (i) deţineţi toate toate drepturile de autor pentru materialul postat sau aţi obţinut licenţa, drepturile, consimţământul sau permisiunea de a include, utiliza şi distribui materialul pe site şi pe orice canal media, şi (ii) deţineţi consimţământul scris şi/sau permisiunea din partea fiecărei persoane identificabile în materialele postate pe site de a apărea pe site şi pe orice canale media.
În acelaş timp, postând materialul pe site, acordaţi de drept către Evadează o licenţă (în sensul cesionării drepturilor patrimoniale de autor, potrivit legislaţiei aplicabile) neexclusivă, cu titlu gratuit, irevocabilă, nelimitată în timp şi teritorial prin care transmiteţi către Evadează toate drepturile de autor asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, închirierea, împrumutul, comunicarea publică, afişarea publică, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părţi din material în orice format media şi prin orice canal media, precum şi de realizarea de opere derivate, în măsura în care materialele postate nu sunt exceptate de la protecţia legală a dreptului de autor, conform art. 9 din legea 8/1006 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. De asemenea, postând materialul pe site, acordaţi Evadează dreptul de a transfera în orice mod către un radiodifuzor licenţa acordată Evadează prin acest Acord.
Evadează nu permite încălcarea dreptului de autor sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul acestui site şi va înlătura materialele postate dacă va fi anunţat că aceste materiale încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.

Opiniile, descrierile, sfaturile, declaraţiile, evaluările, comentariile şi orice alte informaţii existente pe site aparţin în exclusivitate Utilizatorului care le-a postat. Acesta este singurul responsabil pentru veridicitatea lor şi consecinta postării acestora. Evadează nu garantează credibilitatea, corectitudinea şi acurateţea informaţiilor postate de către Utilizatori şi nici nu garantează sau este responsabil pentru opiniile şi părerile exprimate de către Utilizatori.

Cu toate că ne străduim să moderăm cât mai eficient conţinutul site-ului, având în vedere caracterul real time al postărilor, nu putem verifica în avans materialul încărcat de către Utilizatori. Evadează acţioneză ca un factor pasiv în publicarea informaţiilor furnizate de către Utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul postat de către aceştia. La solicitare, Evadează poate investiga şi verifica materialele şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate.
De asemenea, Evadează îşi rezervă dreptul, dar nu are obligaţia de ţine o evidenţă a tuturor materialelor introduse pe site. Evadează are dreptul, dar nu are obligaţia să şteargă orice material care încalcă condiţiile impuse de acest Acord. Fiecare Utilizator în parte este singurul responsabil pentru conţinutul materialelor introduse de el pe site şi pentru conţinutul e-mail-urilor private.

Acest site poate conţine link-uri către alte site-uri care nu sunt proprietatea Evadează. Deoarece Evadează nu are nici un control asupra acestor site-uri, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că Evadează nu este responsabilă de disponibilitatea acestora şi nu garantează şi nu este responsabilă pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe sau sau prin intermediul unor astfel de site-uri. Mai mult, absolviţi în mod explicit Evadează de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dumneavoastră a unui alt site.

5. Responsabilităţile Utilizatorului
Ca Utilizator sunteţi unic şi direct responsabil de propriile acţiuni precum şi pentru conţinutul materialelor postate de dumneavoastră pe site sau transmise altor Utilizatori.

Sunteţi de acord şi vă obligaţi să intreprindeţi următoarele acţiuni:

a) să utilizaţi site-ul în conformitate cu acest Acord;
b) să nu postaţi materiale care sunt protejate de drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate ale unei terţe persoane, incluzând drepturile la intimitate şi publicitate, decât dacă sunteţi proprietarul acestor materiale sau aveţi consimţământul proprietarului sau autorului de drept de a posta materialul şi de a acorda licenţa Evadează în condiţiile prevăzute la punctul 4 de mai sus;
c) să nu publicaţi materiale obscene, defăimătoare, profanatoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire, care să instige la ură, materiale ofensive la adresa rasei sau etniei, materiale care să violeze vreo lege sau să fie nepotrivite în vreun fel;
d) să nu publicaţi materiale care conţin o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală;
e) să nu postaţi materiale care conţin viruşi, viermi, spyware, softuri comerciale fără licenţă sau alte programe sau orice fel de ataşamente ilegale sau potenţial periculoase, menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcţionarea hard/soft al oricărui sistem de informaţie;
f) să nu încărcaţi, postaţi, difuzaţi, transmiteţi în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale şi/sau solicitări de colaborare, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanţ ori mailuri în masă, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări;
g) să nu promovaţi sau furnizaţi informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, să nu promovaţi rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, şi să nu promovaţi orice act de cruzime faţă de animale;
h) să nu postaţi sau transmiteţi în alt mod date personale (nume, adresă, numere de telefon) în secţiunile care pot fi vizualizate de către ceilalţi Utilizatori;
i) să nu colectaţi şi să păstraţi orice gen de informaţie despre alti Utilizatori, indiferent de scopul urmărit, făra acordul lor prealabil;
j) să nu creaţi şi folosiţi mai multe conturi („clone”) în cadrul site-ului;
k) să nu folosiţi un nume de utilizator asemănator cu unul deja existent pentru evitarea confuziei;
l) să nu precizaţi şi/sau să nu insinuaţi că anumite informaţii postate de dumneavoastră pe site sunt furnizate de către Evadează, făra a avea acordul nostru prealabil acordat în formă scrisă;
m) să nu postaţi cometarii care nu au legătură cu subiectul în cauză;
n) să nu postaţi acelaşi mesaj sau mesaje similare la mai multe subiecte de conversaţie;
o) să nu scrieţi mesaje folosind limba româna în mod impropriu.

6. Declaraţie de garanţie
Sunteţi de acord ca prin utilizarea site-ului Evadează.ro să vă asumaţi orice risc rezonabil şi direct legat de utilizarea site-ului. Utilizarea serviciilor site-ului Evadează.ro se face pe propria răspundere. Evadează nu oferă nici o garanţie sau declaraţie legat de acurateţea, corectitudinea sau de cât de complet este conţinutul acestui site sau conţinutul altor site-uri legate de acest site, şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru (i) orice erori, greşeli sau lipsă de acurateţe a conţinutului, (ii) vătămare corporală sau a proprietăţii de orice natură rezultând prin accesul dumneavoastră la site şi serviciile noastre, (iii) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor noastre securizate şi/sau orice şi toate datele personale şi/sau informaţii financiare stocate în acestea, (iv) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor către sau prin site-ul nostru de către o parte terţă şi/sau orice erori sau omisiuni în orice conţinut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin e-mail sau oricum altfel făcut disponibil prin site-ul Evadează.ro. Evadează nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice produs sau serviciu publicat sau oferit de către o parte terţă prin site-ul Evadează.ro sau orice site cu hiperlink sau apărut în orice banner sau altfel de publicitate, şi Evadează nu va fi parte la, sau în orice alt fel responsabil pentru monitorizarea oricăror tranzacţii dintre dumneavoastră şi o parte terţă oferitoare de produse sau servicii.

Evadează nu poate şi nu garantează că site-ul Evadează.ro va funcţiona neîntrerupt şi fără erori, şi nu oferă nici o garanţie că serviciile şi/sau conţinutul vor împlini toate asteptările şi cerinţele dumneavoastră. Acest site este oferit aşa cum se prezintă şi cum este disponibil şi poate fi retras în orice moment la libera discreţie a Echipei Evadează, având în vedere faptul că proprietatea asupra materialelor postate se transferă.

7. Limitarea răspunderii
În nici un caz Evadează nu va fi raspunzător faţă de dumneavoastră pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive sau de consecinţă ce rezultă din (i) orice erori, greşeli sau lipsă de acurateţe a conţinutului, (ii) orice vătămare corporală sau a proprietăţii de orice natură rezultând prin accesul dumneavoastră la site şi serviciile noastre, (iii) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor noastre securizate şi/sau orice şi toate datele personale şi/sau informaţii financiare stocate în acestea, (iv) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către site-ul nostru, (v) orice erori, viruşi, cai troieni, sau de genul cărora pot fi transmise către sau prin site-ul nostru către o parte terţă şi/sau orice erori sau omisiuni în orice conţinut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin e-mail sau oricum altfel făcut disponibil prin site-ul Evadează.ro, sau fie că se bazează pe garanţie, contract, sau orice alte modalităţi legale, indiferent dacă Evadează este sau nu conştientă de posibilitatea unor asemenea daune.
Aţi luat la cunoştinţăcă Evadează nu va fi răspunzator pentru postările Utilizatorilor sau de comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al oricărei terţe părţi şi că riscul de daune din partea acestora îl suportaţi doar dumneavoastră. Echipa Evadează nu poate fi implicată în pretenţii reciproce ale Utilizatorilor, în afara cazului în care o instanţă judecătorească, un organ de cercetare sau urmărire penală decide altfel.

De aceea nu suntem şi nu putem fi implicaţi în relaţiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul Utilizatorilor, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi Utilizatori, Evadează (prin directorii, angajaţii, administratorii şi agenţii săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.

Site-ul Evadează.ro este oferit în România. Evadează nu afirmă că site-ul Evadează.ro este potrivit sau disponibil pentru folosinţă în alte locaţii. Utilizarea acestui site este interzisă în ţările în care orice parte a acestui Acord nu este valabilă datorită legilor aplicabile pe plan local. De aceea, răspunderea folosirii acestui site în zone unde sunt aplicabile jurisdicţii altele decât aceea română, vă apartine în exclusivitate.

8. Copyright
Evadează vă permite accesul la materialele postate doar pentru a fi folosite în scop personal şi non-comercial. Toate textele, pozele, desenele şi grafica de pe acest site sunt protejate prin copyright. Le puteţi imprima pentru uz personal. Pentru orice alt scop trebuie obţinută permisiunea Evadează.

9. Reclamaţii
Pentru rezolvarea eventualelor reclamaţii referitor la conţinutul şi/sau serviciile oferite de site, contactaţi Echipa Evadează la adresa de e-mail: reclamatii[arond]evadeaza[punct]ro.
În cazul existenţei unui risc determinat de încălcare a securităţii retelei, Echipa Evadează este obligat: (i) să informeze abonaţii asupra existentei acestui risc, (ii) să informeze abonaţii asupra posibilităţilor de remediere, si (iii) să informeze abonaţii asupra costurilor probabile privind inlăturarea riscului.

10. Notă de informare privind protecţia datelor personale
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Echipa Evadează are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate în acest Acord, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Prelucrarea datelor a fost înscrisă în registrul de date cu caracter personal sub nr. 11249.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la dumneavoastră se referă la: nume, prenume, sex, locaţie şi adresă de e-mail. Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate si protecţie impuse de lege pe durata existenţei contului dumneavoastră pe site-ul evadeaza.ro.

Informaţiile vor fi folosite în scopul general de a asigura utilizatorilor serviciilor Evadează informaţii şi servicii de cea mai bună calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate, şi, în special, în scopul derulării operaţiunilor de:
• transmitere de mesaje non-comerciale sau administrative (privind schimbări în site etc.);
• transmitere de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Evadează şi a tuturor terţilor cu care Evadează are relaţii de orice natură (inclusiv comerciale);
• patricipare a dumneavoastră la concursuri şi promoţii;
• asigurare a siguranţei site-ului;
• obţinere de statistici interne necesare pentru îmbunătăţirea calităţii site-ului Evadează.ro şi pentru crearea unor particularităţi, promoţii, funcţionalităţi şi servicii noi.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dacă doriţi să deveniţi membru Evadează, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor puse la dispoziţia dumneavoastră de către Evadează. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea Evadează de a vă oferi serviciile solicitate.

Datele cu caracter personal vor fi controlate de către utilizatori autorizaţi, identificaţi prin nume unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societăţii vor avea de asemenea acces la aceste informaţii în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus. În cazul în care compania noastră, sau o parte din aceasta va fi vândută, va fuziona sau va fi transferată în alt mod către o altă entitate, acestea vor avea acces, în condiţiile menţionate anterior, la datele cu caracter personal.

De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanţe, să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră către anumite autorităţi legale şi de reglementare (inclusiv autorităţile fiscale), către contabilii, auditorii, avocaţii sau alţi asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terţe persoane care furnizează produse şi servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizaţiile financiare, etc.). Vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situaţia în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a actiona în justiţie contra oricărei activităţi ilegale, sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane.

Evadează nu va transmite prin vânzare sau închiriere către terţe părţi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, datele dumneavoastră nu vor fi transferate în stăinătate.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza condiţiilor specificate în legea 677/2001, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

a) dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal;
b) dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter ersonal;
c) dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale);
d) dreptul de a vă retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc;
e) dreptul de a vă adresa instanţei de judecată în legătură cu orice incălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la reclamatii[arond]evadeaza[punct]ro sau prin poştă pe adresa societăţii noastre.

Prin acceptarea prezentului formular de consimţământ confirmaţi faptul că aţi fost informat cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunteţi de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii societăţii.

Prin completarea formularului de înregistrare ca membru Evadează, acceptaţi prezentul formular în mod expres şi neechivoc pentru a indica faptul că: (i) aţi citit şi aţi înţeles în totalitate cele de mai sus, şi (ii) consimtiţi la prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul formular, şi (iii) sunteţi de acord ca datele de trafic sau comunicările efectuate să fie înregistrate, stocate, interceptate şi/sau supravegheate de către Echipa Evadează, în condiţiile respectării confidentialităţii faţă de terţi.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

11. Generalităţi
Respectarea prezentului Acord stabilit în Termenii şi condiţiile de utilizare de mai sus este obligatorie pentru toţi Utilizatorii, fără excepţie. Orice încălcare a prezentului Acord este sancţionată în funcţie de decizia noastră şi poate conduce oricând la anularea contului şi interzicerea accesului pe site.

În formularul de înscriere, fiecare Utilizator certifică faptul că a citit prezentul Acord şi este de acord să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia.