Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Echipa Evadează are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate în acest Acord, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Prelucrarea datelor a fost înscrisă în registrul de date cu caracter personal sub nr. 11249.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la dumneavoastră se referă la: nume, prenume, sex, locaţie şi adresă de e-mail. Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate si protecţie impuse de lege pe durata existenţei contului dumneavoastră pe site-ul evadeaza.ro.

Informaţiile vor fi folosite în scopul general de a asigura utilizatorilor serviciilor Evadează informaţii şi servicii de cea mai bună calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate, şi, în special, în scopul derulării operaţiunilor de:
• transmitere de mesaje non-comerciale sau administrative (privind schimbări în site etc.);
• transmitere de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Evadează şi a tuturor terţilor cu care Evadează are relaţii de orice natură (inclusiv comerciale);
• patricipare a dumneavoastră la concursuri şi promoţii;
• asigurare a siguranţei site-ului;
• obţinere de statistici interne necesare pentru îmbunătăţirea calităţii site-ului Evadează.ro şi pentru crearea unor particularităţi, promoţii, funcţionalităţi şi servicii noi.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dacă doriţi să deveniţi membru Evadează, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor puse la dispoziţia dumneavoastră de către Evadează. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea Evadează de a vă oferi serviciile solicitate.

Datele cu caracter personal vor fi controlate de către utilizatori autorizaţi, identificaţi prin nume unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societăţii vor avea de asemenea acces la aceste informaţii în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus. În cazul în care compania noastră, sau o parte din aceasta va fi vândută, va fuziona sau va fi transferată în alt mod către o altă entitate, acestea vor avea acces, în condiţiile menţionate anterior, la datele cu caracter personal.

De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanţe, să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră către anumite autorităţi legale şi de reglementare (inclusiv autorităţile fiscale), către contabilii, auditorii, avocaţii sau alţi asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terţe persoane care furnizează produse şi servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizaţiile financiare, etc.). Vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situaţia în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a actiona în justiţie contra oricărei activităţi ilegale, sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane.

Evadează nu va transmite prin vânzare sau închiriere către terţe părţi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, datele dumneavoastră nu vor fi transferate în stăinătate.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza condiţiilor specificate în legea 677/2001, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

a) dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal;
b) dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter ersonal;
c) dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale);
d) dreptul de a vă retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc;
e) dreptul de a vă adresa instanţei de judecată în legătură cu orice incălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la reclamatii[arond]evadeaza[punct]ro sau prin poştă pe adresa societăţii noastre.

Prin acceptarea prezentului formular de consimţământ confirmaţi faptul că aţi fost informat cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunteţi de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii societăţii.

Prin completarea formularului de înregistrare ca membru Evadează, acceptaţi prezentul formular în mod expres şi neechivoc pentru a indica faptul că: (i) aţi citit şi aţi înţeles în totalitate cele de mai sus, şi (ii) consimtiţi la prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul formular, şi (iii) sunteţi de acord ca datele de trafic sau comunicările efectuate să fie înregistrate, stocate, interceptate şi/sau supravegheate de către Echipa Evadează, în condiţiile respectării confidentialităţii faţă de terţi.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.