Mănăstirea Cernica – un loc al regăsirii spirituale

Aşezare pitorească la marginea Bucureştiului, Mănăstirea Cernica reprezintă pentru mulţi pelerini un loc de regăsire şi refacere sufletească. Fiind zidită în mijlocul unui lac înconjurat de păduri, este o adevărată atracţie pentru cei care iubesc pelerinajele la locurile sfinte şi pentru cei dornici de a descoperi tezaurul, tradiţiile religioase şi viaţa de mănăstire.

Mănăstirea este atestată documentar din anul 1608 fiind o veche vatră de rugăciune şi cultură, ctitorită de Vornicul Cernica Ştirbei. Zidirile ce alcătuiesc averea de credinţă a mănăstirii sunt două biserici impozante, câteva capele închinate unor sfinţi mai cunoscuţi şi un muzeu de artă bisericească. În cimitirul din cadrul mănăstirii se află atât mormintele unor monahi ai obştii, cât şi cele ale unor fruntaşi ai vieţii culturale şi politice: Gala Galaction, Naum Râmniceanu, istoricul Ioan Lupaş, pictorul Ion Tuculescu, Tudor Minulescu, Gurie Grosu – mitropolitul Basarabiei, părintele Dumitru Stăniloaie etc.

Turnul clopotniţei de la Mănăstirea Cernica, veghează neobosit de atâtea veacuri împrejurimile, iar sunetele clopotelor strânge la rugăciune pe toţi cei dornici de a gusta cuvântul lui Dumnezeu cât şi pe simplul vizitator şi iubitor de frumos. Astfel, mănăstirea Cernica reprezintă un loc de o importanţă deosebită atât pentru suflet cât şi pentru un trup care tânjeşte uneori după câteva zile de linişte petrecute într-o atmosferă idilică.